Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel Otomasyon sektörü son yıllarda yükseliş ivmesini hızlı artırmıştır. Ülkemizdeki yazılım ve teknolojik gelişmeler, makina imalatçılarının kaliteli ve dünya standartlarına uygun ürünler üretiyor olması bu sektörün gelişiminde önemli rol oynamıştır. Özellikle Endüstri 4.0 alanındaki son gelişmeler otomasyon sektörünün itici gücü konumundadır.  Haberleşme hızlarında muazzam gelişimler ve haberleşme protokollerindeki devrimsel gelişmeler makina imalat sektörünün belirleyici alanlarıdır.
Endüstriyel Otomasyon sektöründe temel ürün grupları şu şekildedir;
Hız Kontrol Cihazları, Servo Sistemler, PLC ve Kontrol, Sensörler, Ekranlar, Robotik Ekipmanlar, Motor ve Redüktörler.

FRECON,”AC HIZ KONTROL CİHAZLARI” ve”SERVO SİSTEMLER” grupları dahilindeki ürünleri üretmektedir. Üretilen bu ürünler ürün kalitesi, kolay kullanılabilirlilik, standartlara uygunluk bağlamlarının yanında servis ve uygulama hizmetleri yeterliliği gibi konularda da üst düzey bir noktada bulunmaktadır.